طراحی پرتال همایش و کنفرانس

طراحی وب سایت کنفرانس

با توجه به سرعت پیشرفت های علمی در جهان کنفرانس های علمی با موضوعات مختلف و در سطوح مختلف در ایران و سراسر جهان در حال برگزاری می باشد . طراحی پرتال همایش و کنفرانس سیستم سامانه یکپارچه تحت وب جهت مدیریت سمینارها و کنفرانس های بین المللی می باشد که در این زمینه ، امکاناتی مدرن و بی بدیل در راستای برگزاری سیستمی کنفرانس را فراهم می کند . با استفاده از کنف سیستم امکان برگزاری کنفرانس در تمامی سطوح ملی ، فرامنطقه ای و بین المللی فراهم گردیده است . شما با استفاده از این سامانه همایش قادر خواهید بود به دور از هرگونه فرایند پیچیده و اضافی با بالاترین سرعت و دقت تمامی زیر ساخت های یک رویداد ملی و بین المللی از جمله تبلیغات – اطلاع رسانی – سازماندهی پنل ، قابلیت پشتیبانی از چندین زبان را در لحظه به دست آورده و به عنوان مدیر یک کنفرانس خواهید توانست زیرساخت اجرائی کنفرانس را در کمتر از چند ساعت پیاده و به اجرا دراورید . این سامانه مدیریت کنفرانس به منظور پاسخگویی به تمامی نیازهای دبیرخانه کنفرانس های سازمانی ، ملی و بین المللی طراحی گردیده است .